top of page

Tale-stemme-og sprogundervisning

Forundersøgelse af 1 times varighed: 950,00 kr.
   - Al undervisning forudsætter en forundersøgelse.
 
5 x undervisningslektioner a 1 times varighed: 3.125,00 kr.
10 x undervisningslektioner a 1 times varighed: 6.000,00 kr.
Alle priser er incl. Moms.
 
LSVT undervisning
Forundersøgelse af 1 times varighed: 950,00 kr.
Hvis der aftales et LSVT undervisningsforløb på 18 undervisningsgange, bortfalder honoraret for undersøgelsen.
18 lektioner af 1 times varighed: 11.250,00 kr. - Heri er der inkluderet 2 opfølgende lektioner.
Opfølgende ”brush up” forløb 5 lektioner: 2.500,00kr.
PLVT undervisning
Forundersøgelse af 1 times varighed: 950,00 kr.
Hvis der aftales et undervisningsforløb på 10 undervisningsgange, bortfalder honoraret for undersøgelsen.
10 lektioner af 1 times varighed: 6.000,00 kr. - Heri er der inkluderet 1 opfølgende lektion.
Opfølgende ”brush up” forløb 3-5 lektioner: 1.800,00 kr. - 2.500,00 kr.
Vedligeholdende undervisning
30 min vedligeholdende undervisning: 300,00 kr.
1 times vedligeholdende undervisning: 550,00 kr.
Der kan laves individuelle aftaler om fast vedligeholdende undervisning.
Kørsel
Faste priser eller efter aftale. Med udgangspunkt i Brabrand afregnes der følgende:
0  - 15 km: 0 kr.
15 –30 km:100,00 kr.
40 - 60 km:200,00 kr.

Priser

bottom of page