top of page

PLVT

PLVT  - The Pitch Limiting Voice Treatment:
 
Undervisningsforløbet strækker sig over 3 uger med 3 ugentlige undervisningsgange og hjemmetræning.
PLVT er udviklet i 2011 af Bert de Swart, i Holland på Radbound University Nijmegen Medial Center2011 HAN University of Applied Sciences.
 
I undervisningen er der fokus på at bruge en kraftigere stemmestyrke, men også på at bruge stemmen i et lavere toneleje for at modgå en hyperfunktionel stemme (Presset og spændt stemmebrug).
PLVT vil forbedre åndedrættet, give kraftigere stemmestyrke, forbedre stemmekvaliteten, give større udtalebevægelser og langsommere talehastighed.
 
Speak loud and low
bottom of page