top of page
Der tilbydes specialviden indenfor tale-stemme-sprog for voksne.
 
Der tilbydes stor fleksibilitet og specialtilpassede ydelser.
Kommuneaftalen adskiller sig fra privataftaler med hensyn til indhentning af neurologiske og andre relevante journalnotater fra læge, speciallæge og hospital. Udfærdigelse af journalnotater, logopædisk diagnose og målsætningsbeskrivelser. Opfølgende og afsluttende statusrapportering samt sparring med kommunernes faglige konsulenter.

Tale-stemme-sprogundervisning

Undersøgelse: 2000,00 kr.                                                        
Indbefatter anamneseoptagelse, testning og logopædisk diagnose med efterfølgende journalbeskrivelser og undervisningsplanlægning.
Undervisning: Det forudsættes. at der er foretaget undersøgelse, inden der påbegyndes undervisning. Inkluderet i undervisningen er målsætningsbeskrivelse og afsluttende statusrapportering.     
Undervisningsforløb af 5 timer: 3.800,00 kr.
Undervisningsforløb af 10 timer: 7.6000,00 kr.
Priserne er excl. moms

LSVT undervisningsforløb

18 lektioners undervisningsforløb  med undervisning 4 gange ugentligt i 4 uger: 13.680,00 kr.
Heri er beregnet 2 opfølgende lektioner.
”Brush up” forløb 5 lektioner af 1 time: 3.800,00 kr.
 

PLVT undervisningsforløb

10 lektioners undervisningsforløb med undervisning 3 gange ugentligt i 3 uger: 7.600,00 kr.
”Brush up” forløb 5 lektioner af 1 time: 3.800,00 kr.
 

Vedligeholdende undervisning

Det forudsættes, at der er foretaget en undersøgelse og logopædisk diagnosticering.
30 minutters undervisning: 400,00kr.
1 times undervisning: 750,00kr.
 

Kørsel

Der beregnes kørsel fra Brabrand efter Statens takster.
 
Ret til prisændringer forbeholdes.
Priserne er excl.moms

Kommuneaftale

bottom of page