top of page

Privat talepædagog Dorte Houge Clausen

Jeg er logopæd og er uddannet i 1998 på Danmarks Lærerhøjskole som eksamineret speciallærer med specialerne ”Elever med sprog-tale vanskeligheder” og ”Elever med erhvervede hjerneskader”.
Jeg har været ansat som logopæd ved Vejle Amt 1998-2006 på ”Center for Kommunikation og hjælpemidler” og på ”Taleinstituttet” i Risskov - nu kaldet ” Institut for kommunikation og handicap” fra 2006 – 2016.
Jeg har arbejdet logopædisk med voksne mennesker efter apopleksi, traumatiske hjerneskader (fald, trafikuheld, vold) tumorer og andre skader på hjernen. Jeg har arbejdet på hospital på neurologisk akutafdeling, på neurologisk genoptræning og rehabilitering. Jeg har arbejdet i ambulant regi med undervisning af afasi, dysartri og progredierende tale- og sproglige vanskeligheder.
Siden 2008 har jeg haft særlig fokus på tale og stemmevanskeligheder i forbindelse Parkinsons sygdom, atypisk Parkinson samt andre progredierende sygdomme.
Jeg har gennem årene opdateret mig via kurser og konferencer.
 

 

Seneste 

2019: VRF Fortsætterkursus 1: Stemme

2019: VRF Grundkursus

2019: Noduli Vocalis hos børn og voksne

2018: PROMPT

2017: Respiratory Function in Patients with Voice Disorders and Neurogenic Imperments

2017: Nordic Aphasia Conference 17; meaningful outcomes

2016: Assessment, Diagnosis and Treatment of Acquired Apraxia of Speech

2016: Certificeret på ny og opgraderet i LSVT metoden i London
2015: FAVRES-Funktionel Analyse af Verbalt Ræsonnement & Eksekutive  Strategier

2015: MODAK kursus 

2014: PLVT kursus                                                                                                            

2010: LSVT certificeret i London                                                                                                   
                                                                                               
 
 
Medlem af Audiologopædisk forening
bottom of page