top of page

Dysartri

Dysartri som følge af apopleksi, traumatisk skade, tumor i hjernen eller lignende.
Hvad er dysartri: Det er en motorisk talevanskelighed, som opstår, fordi kranienerverne som følge af skade på hjernen ikke sender korrekte impulser til taleorganerne eller som følge af anden skade på hjernen.  Talen ændres enten i mild – i moderat eller i svær grad.
 
Som udgangspunkt vil undersøgelse og undervisning rette sig mod:
1. Kropsholdning
2. Respiration (vejrtrækning)
3. Fonation (stemme/lyd)
4. Resonans (klang)
5. Artikulation (udtale)
5. Taletempo
6. Rytme
7. Prosodi/sprogmelodi
 
Undervisningen vil tage sit udgangspunkt i den logopædiske undersøgelse og den logopædiske diagnose, det enkelte menneskes ressourcer og forudsætninger samt det mål, logopæd og kursist sætter for undervisningen.
bottom of page