top of page

Dysartri som følge af progredierende sygdomme

Parkinson-undervisning kan også være undervisning, som ikke relaterer sig mod de helt specifikke metoder. Men tager udgangspunkt i mere traditionel logopædisk dysartriundervisning.
 
Her undervises b.la med fokus på kropsholdning, taleåndedræt, stemme, resonans, artikulation og taletempo.
Andre progredierende neurologiske sygdomme: Det kan blandt andre være Sklerose, SCA 1-29, Huntingtons Chorea og andre. Her vil undervisningen tage udgangspunkt i netop den specifikke sygdom og den logopædiske diagnose.
bottom of page