top of page

Afasi

Afasi som følge af apopleksi, traumatisk hjerneskade, tumor i hjernen eller lignende.
Hvad er afasi: Sproget har som følge af en skade på hjernen ændret sig – det kan være i mild grad, i moderat grad eller i svær grad. Kommunikationsmulighederne er ramt og måske gået i stykker.
1. Sprogforståelsen: Hvis sprogforståelsen er ramt, kan det være svært at forstå almindelig tale. For at fastholde det, der bliver sagt, har man nogen gange brug for, at ord og sætninger bliver forklaret flere gange. Informationerne forsvinder som ”sand mellem fingrene”. Når sprogforståelsen er ramt i svær grad, kan ord og simple sætninger ikke umiddelbart forstås.
Læseforståelsen: Kan være påvirket ligesom sprogforståelsen. Det kan være svært at læse og forstå enkelte ord eller  tekster samt fastholde indholdet i teksten.
2. Sprogproduktionen: Det er svært at finde de ord, man vil sige. Man ved præcist, hvad der skal siges, men ordet kan ikke komme ud. Det kan være svært at formulere sætninger.
Skrive/stave funktionen: Kan være påvirket ligesom sprogproduktionen. At stave et ord kan pludselig blive meget vanskeligt. Måske kan man ikke huske bogstaverne eller bogstavlydene. Måske kan det være svært at skrive flydende eller korrekt grammatisk.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i den logopædiske undersøgelse og den logopædiske diagnose, det enkelte menneskes ressourcer og forudsætninger samt målet med undervisningen.
Sammen taler vi om, hvad fokus i undervisningen skal være. Gerne i sparring og samarbejde med pårørende.
bottom of page