top of page

Talepædagog Aarhus - taleundervisning for voksne

Det vigtigste bindeled mellem mennesker er kommunikation - vores tale, stemme og sprog.
 
Vores tiltro til os selv og det billede vi gerne vil vise vores omgivelser, vores identitet og selvværd.
 
Det der driver mig som logopæd er, at taleundervisning gør en forskel!
Undervisningen flytter mennesket nærmere målet. På trods af svær sygdom gør undervisningen en forskel. Det bliver i højere grad muligt at trænge igennem og få kommunikeret.
De mennesker, jeg har haft i undervisning, oplever, at deres kommunikation er bedret, og de kan ”komme til orde”.
Kontakt mig gerne for en uforpligtende samtale på telefon 31 51 31 92
bottom of page